měření a regulace - montáž regulace Siemens - úspora tepla - řízení teploty - regulace Siemens Albatros - montáž ekvitermní regulace - úspora energie - chytré vytápění - regulovaná kotelna - elektronická regulace - šetření paliva - dálková správa vytápění - řídící systém vytápění -  nadřazená regulace -  moderní vytápění - teplo pod kontrolou -  konec plýtvání teplem - úspora za topení - server Siemens OZW - regulátor Siemens RVS

co je Albatros

Náš podnik se věnuje realizaci systémů měření a regulace vytápění, které spadají ve stavebnictví do oboru technologie budov, již od roku 1998. V užším rámci oboru, pro regulaci teplovodních otopných soustav, se od počátku zaměřujeme na montáž ekvitermní regulace z produkce firmy Siemens. Po regulátorech řady RVA a RVP dnes instalujeme již třetí generaci systému Siemens, představovanou řadou RVS s obchodní značkou Albatros.    

Řada RVS je tvořena základním regulátorem s možností připojení až třech rozšiřujících modulů. V této sestavě regulace dokáže obsloužit většinu domácích i domovních aplikací. Další regulátory lze připojovat pomocí datové sběrnice a vytvářet tak rozsáhlejší regulační systémy, přičemž jednotlivé regulátory nemusí být umístěny v rámci technologie na stejném místě. Doplněním regulátoru o webové rozhraní, lze systém regulace monitorovat i ovládat z jakéhokoliv zařízení připojeného do internetové sítě s instalovaným funkčním webovým prohlížečem.

regulátor RVS43.345 , modul AVS75.390 , server OZW672.01

Regulátor RVS jako základní kámen, s možností rozšiřujících modulů s volně přiřaditelnými funkcemi a také webovým rozhraním pro vzdálenou správu



obrazovka aplikace Siemens Albatros

Příklad grafického zobrazení zařízení na stránce internetového prohlížeče v mobilním zařízení

proč Albatros

Regulaci Siemens Albatros lze bez problému instalovat i na stávající technologická zařízení. Potrubní snímače teploty se umísťují pomocí pružného uchycení, nebo do stávajících jímek. Pro dodatečné umístění snímače venkovní teploty a snímačů prostorové teploty lze bez stavebních zásahů použít bezdrátové varianty těchto přístrojů.

snímač venkovní teploty QAC34 , příložný snímač teploty QAD36 , prostorový snímač teploty QAA55

Snímače teploty lze dodat i v bezdrátovém provedení


S Albatrosem je v rámci modernizace teplovodních otopných soustav možno začleňovat do systému i zdroje tepla, jako jsou teplovodní sluneční kolektory, akumulační nádrže, či moderní splynovací kotle na tuhá paliva. Kotle disponující řídící elktronikou Siemens RMU je možno připojit přímo na datovou sběrnici regulátoru Albatros a dále na webové rozhraní.


komunikace Siemens LPB , komunikace Siemens BSB


Kotle s elektronikou Siemens lze přímo napojit do systému Albatros


Elektrickou část regulačních obvodů umísťujeme společně se silovou elektroinstalací týkající se technologie topenářské části (čerpadla, pohony), nebo zabezpečovací části (poruchová signalizace), do společných rozvaděčů, které pro vlastní zakázky sami vyrábíme.


rozvaděč Ronel , sestava Siemens Albatros v rozvaděči měření a regulace

Rozvaděč pro měření a regulaci s integrovanou silovou elektrotechnickou částí


U teplovodních otopných soustav je nejefektivnější způsob úspor tepla použítí ekvitermní regulace topných okruhů. Albatros disponuje širokými možnostmi nastavení, počínaje zadáním časové konstanty akumulace tepla dle charakteru budovy, až po automatické nastavení topné křivky dle hodnot odečtených z příslušných snímačů. Zdroje tepla je možno řadit do kaskád s určením priority dle jejich požadované momentální úspornosti a tak využívat ten nejlevnější zdroj. Systém pracuje zcela automaticky, včetně přechodu ze zimního na letní provoz a obráceně.


náhled stránky webového rozhraní Siemens Albatros

Tabulka okamžitých parametrů sledovaného zařízení

jak to pracuje

Systém Siemens Albatros je jednoduchý, přitom velice flexibilní. Účinnost a spolelivost je prověřena již od dob regulátorů RVA, které do dnešních dnů v řadě našich aplikací fungují stále ke spokojenosti uživatelů, v některých případech již déle než 20 let.

Základní regulátor RVS bez rozšiřujících modulů řídí v základní konfiguraci zdroj tepla logickým signálem (start/stop) nebo s plynulou regulací výkonu či teploty pomocí analogového výstupu, dále jeden tříbodově řízený ekvitermní směšovaný topný okruh, dále přípravu teplé užitkové vody v zásobníku.  Pomocí rozšiřujících modulů s univerzálními vstupy a výstupy lze proces řízení přizpůsobit takřka jakékoliv konfiguraci strojové části.

Jako zdroj tepla lze připojit jednu či dvě skupiny solárních kolektorů, tepelné čerpadlo (pokud TČ disponuje řídící elektronikou Siemens, lze napojit přímo na datovou sběrnici systému Albatros), plynové kotle (atmosférické i s ventilátorovými hořáky), kotle na tuhá paliva (lze nahradit jejich tzv. „landomat“ elektronickým řízením teploty vratné vody přímo regulátorem), nebo více různých zdrojů (až 15) s prioritou dle nákladů na provoz.

Teplo lze efektivně využívat k napájení ekvitermně  nebo čerpadlově řízených topných okruhů, které sami odešlou k příslušnému zdroji požadavek na jeho nezbytné množství, s ohledem na momentální potřebu s přihlédnutím na další parametry vložené uživatelem (časový plán provozu, ohled na akumulaci budovy, rychlé natopení, prázdninový provoz, a pod.).

Nabíjení zásobníku teplé užitkové vody je možno realizovat ze zdrojů v pořadí s ohledem na maximální úsporu vkládané energie (např. solární kolektor > akumulační zásobník > kotel na dřevo > kondezační kotel > přímý ohřev elektrickou energií).

Přebytečné teplo (např. ze solárních kolektorů) lze ukládat do akumulační nádrže, kterou systém začlení jako pozdější zdroj tepla.

S regulací Siemens Albatros nicméně lze pohodlně uregulovat i takové objekty, jako je správní areál na pražském Smíchově, kde strojní část obnášející kotelnu se zdroji tepla o celkovém výkonu 3,2MW a distribucí topného média prostřednictvím sedmi strojoven s rozdělovači tepla, rozmístěných v budovách areálu, se nám podařilo uspořit cca 22% spotřeby zemního plynu, oproti stavu před montáží. To celé na stávající postarší strojní technologii.  Na řízení bylo použito patnácti regulátorů RVS zapojených do jedné pracovní skupiny. Součástí regulace je i monitorování poruchových stavů a řízení expanzního hospodářství. Vše s využitím dálkové správy.


náhled stránky serveru OZW672

Úvodní stránka rozhraní správy administračního areálu na Smíchově

kde to pracuje

         Některé naše aplikace v oboru měření a regulace dle rozsahu

      Systém Siemens Albatros

Pražská správa sociálního zabezpečení - Praha 5
Obchodní dům Hasso - Praha 9, Černý most
Areál základní školy a gymnázia - Radotín
Bytové družstvo Za návsí 11 (210 byt. jednotek) - Praha 10, Záběhlice
Poštovní depo 70 - Jičín
Družstvo SVJ U hranic 5 - Praha 10, Strašnice
Apartmány Chelčického 3 - Chomutov

      Systém Siemens Synco

Prodejny Marks & Spencer a Daichmann ve 12 nákupních centrech po ČR
Areál podniku Juta a.s. - Dvůr Králové, Žíreč
Areál Ekonomické univerzity - Praha 3, Žižkov
Výrobní hala podniku Kermi - Stříbro
Kotelna podniku Zentiva - Praha 10
Kulturní dům Novodvorská - Praha 4
Restaurace El Asador - Praha 4, Hrnčíře


Zařízení dodáme včetně rozvaděčů a kompletní elektroinstalace nezbytné pro provoz v daném rozsahu aplikace, včetně dokumentace skutečného provedení a revizní zprávy elektro.

Neposkytujeme práce související s topenářskou technologií, pouze zkonzultujeme s dodavatelem strojní části některé naše požadavky pro bezchybnou funkci systému a dodáme směšovací armatury či šroubení nutné k instalaci na technologii pro osazení regulačních přístrojů.


dokumentace měření a regulace

Stránka z dokumentace skutečného provedení

a ještě něco

Cenovou nabídku lze zpracovat na základě technického zadání dle rozsahu a požadavcích na zařízení, neboť rozsah určuje obsazenost vstupů a výstupů, t.j. počet regulátorů a modulů včetně připojených periferních přístrojů, požadavek na poruchovou signalizaci, či možnost dálkové správy. Cena dodávky potrubních armatur a jejich pohonů závisí také na světlosti potrubí.

V případě napojení Vašeho zařízení na vzdálenou správu Vám po dobu záruky zdarma pomůžeme s nastavením Vámi požadovaných hodnot, popřípadě s monitoringem celého systému. Provádíme také pozáruční servis.

Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi dalšími dotazy o možnostech využití regulace Siemens Albatros ve Vašich projektech, nebo již na stávajícím technologickém zařízení.

Napište nám na e-mail: ronel@ronel.cz, spojíme se s Vámi, aby jsme se mohli věnovat Vaší záležitosti.

Co nejvíce uspořené energie Vám přeje tým měření a regulace, Ronel s.r.o.




Ronel s.r.o.
U družstva Ideál 4 - Praha 4, Nusle  140 00
IČ 25680579